Понеділок, 17.12.2018, 01:02
Вітаю Вас Гість | RSSНормативно законодавча база

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р. N 246

Київ

Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

(назва у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.04.2012 р. N 342)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 року N 523,
від 23 квітня 2012 року N 342,
від 14 травня 2012 року N 418,
від 25 червня 2012 року N 593,
від 25 липня 2012 року N 741,
від 26 вересня 2012 року N 986,
від 17 жовтня 2012 року N 949,
від 22 травня 2013 року N 357

Відповідно до підпункту 6 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. N 342)

1. Затвердити Порядок використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.04.2012 р. N 342)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.2012 р. N 342)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.04.2012 р. N 342)

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 152 "Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 575).
Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 246
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2012 р. N 342)

ПОРЯДОК
використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

(Текст Порядку, крім пунктів 334 - 338, 3312 і 3314, після слів "головне управління" в усіх відмінках і формах числа доповнено словом "(департамент)" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року N 357)

1. Цей Порядок визначає механізм використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

1) спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби (далі - дотація за молодняк);

2) часткового відшкодування:

вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - часткове відшкодування вартості корів);

відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці;

вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва;

витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі - часткове відшкодування витрат на установку);

3) бюджетної дотації фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі - дотація за продану на забій худобу);

(пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 986)

4) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності.

(пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 986)

3. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

Бюджетні кошти за напрямами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, розподіляє головний розпорядник, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного обсягу використання.
(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 р. N 418)

4. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня щокварталу до 20 числа наступного місяця подають Мінагрополітики за встановленою ним формою звіт про фактичне використання коштів у розрізі напрямів фінансування, затверджених паспортом бюджетної програми, за касовими видатками.

5. Дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі - молодняк) в їх домогосподарствах (далі - господарства) та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

Дотація за молодняк, що народився в господарствах фізичних осіб, виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

250 гривень за голову - за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593)

500 гривень за голову - за молодняк віком від 6 до 9 місяців;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593)

750 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 12 місяців;

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593)

1000 гривень за голову - за молодняк віком від 12 до 15 місяців.

(пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593,
у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

У подальшому бюджетна дотація за молодняк, що народився в господарствах фізичних осіб, виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п'ятнадцятимісячного віку.

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593,
від 25.07.2012 р. N 741)

У разі утримання фізичними особами в своїх господарствах молодняку, набутого шляхом його переміщення від інших власників, бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень за кожні повні три місяці його утримання в такому господарстві до досягнення ним п'ятнадцятимісячного віку.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

Датою переміщення молодняку вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою дільничної або районної лікарні ветеринарної медицини, або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власникові.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

6. Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства сільським, селищним чи міським радам копії таких документів:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта особи;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593)

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів'я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською селищною чи міською радою, або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарський облік, - видана ними довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

(абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741,
від 22.05.2013 р. N 357)

7. Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку щомісяця до п'ятого числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають та подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, а міські ради міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення - відповідно Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики;

витяг з погосподарської книги, що підтверджує наявність молодняку у зазначених в реєстрі фізичних осіб або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарських облік, - довідку про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593)

8. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданого сільськими, селищними чи міськими радами реєстру:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 593,
від 25.07.2012 р. N 741)

протягом трьох робочих днів складають відомість про нарахування дотацій за молодняк у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

подають органам Казначейства таку відомість і платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій на підставі реєстру, поданого міськими радами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, складають протягом трьох робочих днів відомість про нарахування дотацій за молодняк у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її та платіжні доручення органам Казначейства для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 741)

9. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені у пункті 8 цього Порядку відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

10. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 9 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів у межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів пропорційно сумам дотації за молодняк між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

Копії таких розподілів Мінагрополітики подає Мінфіну та Мінекономрозвитку у п'ятиденний строк.

11. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій після доведення розподілених обсягів дотації за молодняк затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

12. Часткове відшкодування вартості корів надається на безповоротній основі суб'єктам господарювання за закуплені ними, в тому числі грудні 2012 року, на племінних заводах та у племінних репродукторах племінні телиці, нетелі та корови молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності або за поставлені в режимі імпорту племінні телиці, нетелі та корови молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності у розмірі 50 відсотків їх вартості, але не більш як 7000 гривень за голову.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

13. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затверджують їх склад. До складу комісії обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції.

Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб'єктам господарювання у триденний строк із зазначенням причин повернення.

14. Суб'єкти господарювання щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) подають комісії:

1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;

2) підпункт 2 пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

3) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5) довідки, видані Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями (департаментами) агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;

(підпункт 5 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

6) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

7) копії відповідних платіжних документів;

8) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту);

9) копію звіту про стан тваринництва;

10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

11) копії племінних свідоцтв (сертифікатів);

12) письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати часткового відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб'єкти господарювання подають також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу);

вантажної митної декларації.

15. Зазначені в пункті 14 цього Порядку документи перевіряються та реєструються в журналі обліку, форма якого затверджується Мінагрополітики.

У разі зменшення поголів'я корів станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням введених в основне стадо закуплених племінних тварин, вартість яких була частково відшкодована, одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених племінних телиць, нетелей та корів, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, відшкодовані за їх придбання.

16. Часткове відшкодування вартості корів не виплачується суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності за іншими бюджетними програмами.

17. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця і до 10 грудня (станом на 1 грудня) головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості корів, за встановленою ним формою.

18. Мінагрополітики утворює для здійснення розподілу та виплати часткового відшкодування вартості корів комісію з питань розподілу бюджетних коштів для виплати такого відшкодування і затверджує положення про неї.

Комісія розглядає зазначені в пункті 17 цього Порядку реєстри протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно сумам часткового відшкодування вартості корів у межах обсягу відкритих асигнувань між суб'єктами господарювання, які претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п'яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. На підставі такого рішення розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.

19. Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408; 2011 р., N 11, ст. 486, N 84, ст. 3061).

Суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

20. Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. N 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 75, ст. 2666, N 80, ст. 2820; 2011 р., N 11, ст. 486).

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

Суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок загального фонду державного бюджету в максимальному розмірі, встановленому законодавством, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

21. Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва (далі - часткове відшкодування вартості обладнання) здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості обладнання та механізмів.

22. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з метою організації і проведення зазначеного у пункті 21 цього Порядку конкурсу (далі - конкурс) конкурсні комісії, затверджують їх склад, до якого обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції, та положення про них.

Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.

23. Для участі в конкурсі суб'єкти господарювання подають конкурсній комісії:

1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;

2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

3) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки, видані Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями (департаментами) агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами;

5) довідку про відсутність простроченої заборгованості за іноземними кредитами, наданими під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі роки;

6) завірені в установленому порядку копії:

абзац другий підпункту 6 пункту 23 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства - за останній звітний період);

документів, що підтверджують придбання обладнання;

7) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

24. Часткове відшкодування вартості обладнання не виплачується суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами.

У разі коли суб'єкт господарювання відчужує обладнання, часткове відшкодування вартості якого він отримав, до закінчення трирічного строку експлуатації такого обладнання, бюджетні кошти повертаються ним до державного бюджету.

25. Під час визначення переможців конкурсу перевага надається суб'єктам господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку, та використовують енергозберігаючі технології.

26. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 10 числа головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб'єктів господарювання, які за результатами конкурсу претендують на часткове відшкодування вартості обладнання, за встановленою ним формою.

27. Мінагрополітики утворює для здійснення виплати часткового відшкодування вартості обладнання комісію з питань розподілу бюджетних коштів для виплати такого відшкодування і затверджує положення про неї.

Комісія розглядає зазначені в пункті 26 цього Порядку реєстри протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між регіонами за критеріями, визначеними Мінагрополітики, та інформує протягом п'яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають на підставі такого рішення органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.

28. Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою, в тому числі у 2012 році, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 5000 гривень за одиницю.

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам раніше ніж через п'ять років з дня придбання отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

(абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

Фізична особа має право на часткове відшкодування витрат на установку один раз на п'ять років.

(абзац третій пункту 28 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

29. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, до складу яких обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції.

Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.

30. Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій:

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) підпункт 3 пункту 30 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

31. Подані відповідно до пункту 30 цього Порядку документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Зазначена у пункті 29 цього Порядку комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування.

Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку:

складають відомість про суми часткового відшкодування у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій (управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації - Мінагрополітики);

подають органам Казначейства таку відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат на установку за встановленою ним формою.

32. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 31 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів пропорційно сумам часткового відшкодування витрат на установку в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів часткового відшкодування витрат на установку затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

331. Дотація за продану на забій худобу виплачується фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі - худоба).

Дотація за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби виплачується фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за умови його вирощування ними в їх господарствах не менш як три місяці до моменту продажу на забій.

Датою, від якої рахується три місяці вирощування молодняку великої рогатої худоби в господарствах фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарствах, вважається дата видачі паспорта великої рогатої худоби, а у разі набуття фізичними особами, фізичними особами - членами виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерськими господарствами ідентифікованих тварин - дата їх прибуття в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою державної установи ветеринарної медицини.

(порядок доповнено пунктом 331 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 986)

332. Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в таких розмірах:

2,5 гривні за молодняк великої рогатої худоби живою масою не менш як 330 кілограмів;

1,5 гривні за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів;

1 гривня за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів.

(порядок доповнено пунктом 332 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 986)

333. Для отримання дотації за продану на забій худобу фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерські господарства подають за місцезнаходженням господарства сільським, селищним чи міським радам такі документи:

1) фермерські господарства:

один примірник приймальних квитанцій (форма ПК-1 або ПК-1 УКС), виданих суб'єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

оформлені в установленому порядку для:

молодняку великої рогатої худоби - копії відомості переміщення тварин та паспортів великої рогатої худоби (із зворотом);

(абзац шостий підпункту 1 пункту 333 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. N 357)

свиней (крім свиноматок і кнурів) - копію реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення);

2) фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів:

один примірник приймальних квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 УКС), виданих суб'єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

оформлені в установленому порядку для:

молодняку великої рогатої худоби - копії відомості переміщення тварин та паспортів великої рогатої худо
Форма входу

Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наше опитування
Чи знайшли ви корисну інформацію для себе на нашому сайті
Всього відповідей: 9
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0